Endodontologie

Zoekveld

Endodontische tandheelkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met het behandelen van het doorbloede weefsel in het binnenste van de tand, ook wel tandpulpa genoemd. In deze holle ruimte bevinden zich bloedvaatjes en een zenuw, die kunnen ontsteken. De patiënt krijgt dan spontaan een kloppende pijn, meestal in de nacht. Als het weefsel in de pulpa ontstoken is, geeft dit ook druk op het bot rond de tandwortel.

Wortelkanaalbehandeling
De hevige pijn is moeilijk met pijnstillers te onderdrukken. Het ontstoken wortelkanaal moet worden schoongemaakt en gevuld om de tand of kies te behouden. Dit gebeurt in een zogenaamde wortelkanaalbehandeling.

Microscoop
Bij het uitvoeren van ingewikkelde wortelkanaalbehandelingen zetten we onze microscoop in. (vergroting 6 tot 25 keer). We kunnen hierdoor gerichter werken wat de slagingskans van de behandeling vergroot.