Missie en Visie

Zoekveld

Missie Visie Nijhuis tandartsen

GAAF mondzorg, persoonlijke en professionele tandheelkunde op maat 

Onze tandartsen en overige medewerkers beheersen naast algemene tandheelkunde tevens diverse specialismen van de moderne tandheelkunde. Wij leveren brede zorg op hoog niveau en werken samen in een tandheelkundig team waarbij de enthousiaste leden hun specialistische kennis goed bijhouden door middel van continue opleiding en bijscholing. 

Goede tandheelkundige zorg beperkt zich niet tot de mond. Onze behandelingen zijn gericht op de complete mens. Wij hechten veel waarde aan aandachtige en persoonlijke service. Bijscholing is niet uitsluitend gericht op technische kennis. Wij investeren ook in communicatie, klantgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling. Feedback van onze patiënten is daarbij zeer welkom.

Kernwaarden