Kids Preventieplan

Zoekveld

Het is goed als kinderen vanaf hun tweede jaar 2x per jaar naar de tandarts gaan, in eerste

instantie om te 'wennen' aan de stoel en de lamp maar zeker ook om te kijken of alle tanden
goed doorkomen. Vanaf het zesde levensjaar starten we met het GAAF Mondzorg Kids Preventieplan.

Zonodig wordt het kind voor gebitsregulatie (orthodontie) verwezen naar Anouk Nijhuis.