Huisregels

Zoekveld

Vooraanzicht GAAF mondzorg

Om alles in de praktijk soepel te laten verlopen, hanteert GAAF mondzorg de volgende huisregels:

 1. Bij ieder bezoek meenemen: een geldig legitimatiebewijs, de zorgpas en de afsprakenkaart;
 2. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak; Wij behandelen mensen, hierdoor kan de starttijd indicatief zijn. Bij voorgaande calamiteiten kan de starttijd tot 20 minuten opgeschort worden.  
 3. Als service zenden we van gemaakte afspraken een herinnering per e-mail (1 week van tevoren) en per sms (drie dagen van tevoren). Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken. Ook als er om technische redenen geen herinnering verzonden kan worden.
 4. Je bent tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig;
 5. Bij bezoek aan de praktijk zet je je telefoon op stil;
 6. Wijziging in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik geef je tijdig door;
 7. Je bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole;
 8. Bij voorgestelde behandelingen boven de € 150,- of op verzoek ontvang je vooraf een begroting;
 9. Wanneer je een afspraak wilt annuleren, doe je dit persoonlijk of telefonisch. Annuleringen per e-mail worden uitsluitend in het weekend (tenminste 24 uur voor aanvang van de afspraak) geaccepteerd;
 10. Indien je een afspraak niet nakomt of korter dan 24 uur van tevoren hebt geannuleerd of gewijzigd, brengen wij de kosten van de gereserveerde tijd t.b.v. het tandheelkundig personeel in rekening; ook bij ziekte. We rekenen € 1,- per gereserveerde minuut. Deze nota is niet declarabel bij je verzekeraar.
 11. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, worden uitgeschreven;
 12. GAAF mondzorg maakt voor zijn facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics. Wil je geen facturen ontvangen via Infomedics, dan dien je de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen. Pinnen is ook mogelijk.
 13. Wij rekenen behandelingen van patiënten zonder aanvullende tandheelkundige verzekering, direct na afloop van de behandeling af . Betalen kan contant of per pin, een nota wordt afgegeven.
 14. Wij werken graag in een schone mond. Poets voorafgaand aan een afspraak je tanden, thuis of in onze poetshoek.
 15. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.