AVG en privacy bij GAAF Mondzorg

Zoekveld

AVG Privacy GAAF Mondzorg

Met de komst van de nieuwe AVG-wet veranderen er een aantal zaken rondom de privacy en de manier waarop we met patiënten in contact treden. Dit heeft ook invloed op hoe we met gegevens omgaan.

Wij respecteren de privacy van onze patiënten en we streven ernaar deze zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die patiënten bij ons aanleveren.

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In de privacy- en cookieverklaring, elders op onze website, is na te lezen op welke wijze wij met patiëntgegevens omgaan.

Team GAAF Mondzorg